Architecten - particulieren - woningen

In deze sector komt onze bekwaamheid opnieuw sterk naar boven.

RENOVATIE

Voor de particulieren en architecten zonder lastenboekomschrijving starten we hierbij hoofdzakelijk van een lege lei.

Wij komen ter plaatse om ons te vergewissen van:

  • de bestaande toestand van de dakopbouw
  • de bestaande structuur van het gebouw
  • het doel van de bestaande ruimten onder het dak

Na registratie en analyse van de hiervoor opgesomde punten voeren we een gesprek met de opdrachtgever en/of particulier om te horen wat zijn/haar doelstellingen zijn op langere termijn.

Vraagt hij een garantie van 10jaar ?
Wil hij een langere levensduur van de dakverdichting ?
Komen er zonnepanelen op het dak?
Komt er een groendak om het regenwater te bufferen?
Komen er technische installaties op het dak?

e.d.

Voor de Architecten met een lastenboekomschrijving worden de omschreven werken grondig nagezien om eventuele vergissingen, fouten en/of vergetelheden aan de opdrachtgever kenbaar te maken.

Hierna starten we met het opmaken van de prijsofferte aan de hand van de besproken punten.

Het is nooit een probleem om verschillende voorstellen aan te bieden.
Wij bezorgen u dan een gedetailleerde prijsofferte met een vaste totaalprijs.
Op deze manier komt u niet voor verrassingen te staan bij de eindfacturatie.

NIEUWBOUW

In de meeste gevallen is er hier een lastenboek aanwezig voor het bepalen van de dakopbouw.

Dit lastenboek wordt grondig nagezien om eventuele vergissingen, fouten en/of vergetelheden aan de opdrachtgever kenbaar te maken.

Hierbij stellen we dezelfde vragen als hiervoor omschreven.